Onderwijs

in Bijzonder Laren.

Laren biedt onderwijs op alle niveaus en met verschillende grondslagen: van peuterschool t/m Engelstalig VWO. Maar bijvoorbeeld ook een zeer actieve Volksuniversiteit.

15 resultaten

 

Basisschool De Binckhorst- St. Jan

Onderwijs

De Binckhorst-St. Jan is een ​katholieke basisschool, met eigen buitenschoolse opvang, gericht​ op Engels op school, International Primary Curriculum, ict in de klas en brede ontwikkeling.

035 538 2501
 

Basisschool De Ploeg

Onderwijs

OBS De Ploeg staat voor een harmonieuze ontwikkeling en resultaatgericht onderwijs vanuit eigentijdse inzichten.

035 533 4355
 

College De Brink

Onderwijs

College De Brink voor basis, kader en mavo biedt beroepsgerichte programma’s met onderwijs op maat te bieden en doorlopende leerroutes ter voorbereiding op het mbo.

035 800 9900
 

De Gooische School

Onderwijs

De intimiteit van de Gooische School, het deskundige en enthousiaste team, een gedegen toekomstgericht onderwijsprogramma en het sfeervolle schoolgebouw met het prachtige plein zorgen voor een prachtige leeromgeving.

035 538 2234
 

De Opvoeddesk

Onderwijs

De Opvoeddesk biedt deskundige hulp bij de opvoeding van kinderen en problemen op school, van baby t/m puber.

035 6957020
 

Florencius School

Onderwijs

Florencius Laren biedt hoogwaardig particulier tweetalig basisonderwijs in kleine groepen met focus op persoonlijke ontwikkeling. Leren volgens de 4 Q's.

035 691 2525
 

Gooise Academie voor Beeldende Kunsten

Overig, Onderwijs, Ateliers

De Gooise Academie biedt verschillende cursussen als boetseren, beeldhouwen, tekenen, schilderen, fotograferen en Photoshop. Voor iedereen is er een cursus op passend niveau,

035 531 4522
 

Instituut HIP

Onderwijs

Huiswerkinstituut HIP Laren biedt onder andere huiswerkbegeleiding, bijlessen, Citotraining en examentraining. Ook geven we remedial teaching: een-op-een, maar eveneens in groepjes in onze HIP4kids-klasjes.

035 303 1386
 

Kunstenaars en kinderen n de school

Overig, Onderwijs

Stichting KKIDS brengt de hedendaagse Larense kunstenaars/kunstenmakers in contact met de basisscholen en ISK in Laren en daarmee te zorgen voor binding met de kunst en cultuur van Laren.

 

Laar & Berg voor havo en vwo

Onderwijs

Op Laar & Berg volgen alle leerlingen in de onderbouw tweetalig vwo/havo, dit bieden wij aan volgens de uitgangspunten van het International Baccalaureate (IB).

035 539 5422
 

Larense Montessori School

Onderwijs

Uitgangspunten van de Larense Montessori School zijn dat kinderen met plezier naar school gaan en er veel leren, dat ze zelf keuzes (leren) maken en dat er genoeg aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of er juist heel goed in zijn

035 538 3054
 

Peuteropvang sGooiers

Onderwijs

sGooiers is een pré-school voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong, waar snelle peuters slim opgroeien in een omgeving die de behoefte van je peuter begrijpt.

06 39537056
 

Pre-School Florencius

Onderwijs, Kinderopvang

Op Florencius Pre-School krijgen kinderen de kans in een veilige en uitdagende omgeving, op hun eigen manier en tempo, spelenderwijs hun talenten te ontwikkelen.

035 691 25 25
 

V-circkel Academie

Onderwijs, Therapeuten

Hier kunt u zowel terecht voor een coach/psycholoog die u leert uw eigen drijfveren te ontdekken als voor een post-hbo opleiding voor coaches, hulpverleners en managers. Ook interessante podcasts.

035 62 33 693
 

Volksuniversiteit Laren

Onderwijs

De Volksuniversiteit Laren zeer biedt uiteenlopende cursussen, lezingen, workshops en excursies voor jong en oud.

035 531 2939